فهرست دفاتر ازدواج و طلاق اهواز (44 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 112 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:فرخ صابوری

آدرس:اهواز- کوچه اسفندیار بین شهید جهانیان و عظیم پلاک 12 طبقه همکف شورای حل اختلاف شعبه 449 - کد پستی: 6195637659

دفتر ازدواج و طلاق شماره 190 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:هدایت الله طباطبائی

آدرس:پادادشهر- خ 19- بلوار جمهوری- پلاک 8 . - کد پستی: 6183948377

دفتر ازدواج و طلاق شماره 67 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:سیدمحمدحسین شبری

آدرس:اهواز- خ 10 پاداد شهر-جنب بانک سپه - کد پستی: 6183894895

دفتر ازدواج و طلاق شماره 2 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:سیدفرج موسوی

آدرس:کیانپارس نبش 16 داخل پاساژ - کد پستی: 6156656611

دفتر ازدواج و طلاق شماره 193 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:هوشنگ سواری

آدرس:اهواز خشایار خیابان شهرداری بین زینب وسروش پلاک 413 - کد پستی: 6144669183

دفتر ازدواج و طلاق شماره 119 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:مهدی جابری زاده

آدرس:اهواز زیتون کارمندی خیابان فاطمی پلاک 6 - کد پستی: 6193685459

دفتر ازدواج و طلاق شماره 66 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:سیدجعفر موسوی

آدرس:اهواز اول کمپلو نبش خیابان لشکر میدان 15 خرداد پلاک 169 - کد پستی: 6153618355

دفتر ازدواج و طلاق شماره 46 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:سید عبدالرضا موسوی

آدرس:خوزستان -اهواز-3پادادشهر پلاک 250 - کد پستی: 6183865141

دفتر ازدواج و طلاق شماره 70 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:سیداحمد حسینی

آدرس:اهواز/دروازه/ خرمکوشک/ مقابل پمپ بنزین خرمکوشک خ شهید فاضلی 3 پ 23 - کد پستی: 6173644959

دفتر ازدواج و طلاق شماره 168 اهواز در استان خوزستان

سردفتر:حمید جنت مکان

آدرس:گلستان ، خیابان فروردین، بین دی و بهمن ، جنب مسجد، مجتمع ایساتیس، طبقه 1 واحد 1