مرجع حقوقی ایران از اصل پذیرش انتقاد، بازنگری فرایندها و ویرایش خویش در راه رشد تبعیت می کند. مشتاقانه منتظر شنیدن پیشنهادات و نظرات شما هستیم.

توجه داشته باشید که این فرم ویژه نظرات و انتقادات است، لطفا برای مشاوره رایگان حقوقی به صفحه ثبت پرسش و برای ثبت درخواست نمونه سند حقوقی جدید به صفحه درخواست نمونه اسناد وارد شوید. 

در صورتی که برای تغییر و یا تصحیح اطلاعات درج شده در پروفایل خود به این صفحه آمده اید، حتما ایمیل صحیح، مشخصات کامل و لینک صفحه مربوط به خود را به همراه درخواست روشن خود برای ما ارسال کنید. در کمتر از یک روز کاری از طریق ایمیل با شما تماس خواهیم گرفت.

از شما سپاسگزاریم