فهرست دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور (4453 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 196 عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:موسی ارمبین

آدرس:عنبرآباد خ امام خمینی کوچه 29 جنب اداره صنعت معدن و تجارت

دفتر ازدواج و طلاق شماره 77777 لواسان در استان تهران

سردفتر: پیوند مبارک (پروفایل نمونه)

آدرس:لواسان - کمربندی شهید رجایی، خیابان معلم، میدان معلم (آدرس فرضی)

دفتر ازدواج و طلاق شماره 47 آبدانان در استان ایلام

سردفتر:نورمراد محمدی

آدرس:آبدانان خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) کوچه بن بست پلاک 16 - کد پستی: 6971743595

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10 بوکان در استان آذربایجان غربی

سردفتر:عثمان محمدحسین پور

آدرس:آذربایجان غربی شهرستان بوکان اسلام آباد خیابان شاخه وان(55) روبروی مدرسه 7 تیر - کد پستی: 5951965171

دفتر ازدواج و طلاق شماره 26 آران و بیدگل در استان اصفهان

سردفتر:مصطفی صمدی راد

آدرس:آران و بیدگل میدان امام خمینی کوچه علی اصغر حاجی زاده پ 21 - کد پستی: 8741678678

دفتر ازدواج و طلاق شماره 3 آشخانه در استان خراسان شمالی

سردفتر:غلامعلی سجادی

آدرس:آشخانه بلوار شهید بهشتی داخل کوچه بانک ملی روبروی اداره تامین اجتماعی - کد پستی: 9451736439

دفتر ازدواج و طلاق شماره 76 اسد آباد در استان همدان

سردفتر:امیرحسین هادی

آدرس:اسدآباد- خیابان فرهنگ - محله بازار قدیم پائین تر از مسجد جامع - کد پستی: 6541618177

دفتر ازدواج و طلاق شماره 61 اسفراین در استان خراسان شمالی

سردفتر:پرویز عبادی والا

آدرس:اسفراین - چهار راه 22 بهمن - ضلع شرقی طبقه همکف - کد پستی: 9661757685

دفتر ازدواج و طلاق شماره 32 اسفراین در استان خراسان شمالی

سردفتر:عباس رضائی

آدرس:اسفراین-ابتدای خیابان سید جمال - کد پستی: 9661699178