آرشیو اخبار


پیشنهاد رییس اسکودا: در هر محله یک خانه صلح با حضور وکلا بنا شود

جعفر کوشا در ملاقاتی با بانوان فعال صلح با طرح این سوال که راه‌حل استقرار قانون و رسیدن به صلح چیست؟ گفت: معتقدم که فرهنگ صلح و میانجیگری باید به خوبی و درستی ترویج شود و وکلا هم وظیفه دارند تا در این خصوص مردم و عموم را آموزش دهند. از سوی دیگر شرح صدر هم باید مورد توجه قرار بگیرد؛ یعنی آستانه صبرمان باید افزایش پیدا کند و این مساله باید از ابتدای ورود یک کودک به چرخه آموزش و پرورش که غالباً مهدهای‌کودک هستند، به آنها آموخته شود تا بحث پرهیز از خشونت در وجود یکایک مردم ما نهادینه شود.
21 دی 1401
159 بازدید