آرشیو اخبار


نعمت احمدی: سیستم دادسرای ما، اقرار محور است

دکتر نعمت احمدی در واکنش به سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه به حقوق متهمان اظهار داشت: ضابطین آنگونه که باید به حقوق متهم احترام نمی‌گذارند و علت آن را باید سیستم اقرار محور دادسرای ما دانست.
15 دی 1400
157 بازدید