درخواست تخصیص پروفایل

به علت استقبال بیش از انتظار از بخش درخواست پروفایل و ترافیک شکل گرفته در فرایند پاسخگویی، عملکرد این قسمت به صورت موقت غیرفعال شده است. بدیهیست پس از بازبینی و بهبود فرایندها این امکان حداکثر تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۰ دوباره برای متقاضیان محترم سایت بازگشایی خواهد شد. لازم به ذکر است که کاربرانی که ثبت نام آنها نهایی شده است همچنان می توانند وارد پروفایل خود شده و از امکانات سایت استفاده کنند.