مطالب آموزشی


دعاوی تصرف و انواع آن چیست

دعاوی تصرف یا ثلاث سه قسم ویژه از دعاوی مختص اموال غیرمنقول است که مدعی بدون اثبات مالکیت بر مال غیرمنقول یا اثبات حق ارتفاق یا حق انتفاع می تواند دعوای خود را مطرح تا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.
11 مرداد 1400

شرایط لازم برای دعوای تصرف چیست

به منظور طرح دعاوی تصرف، مدعی بایست الزاماتی را رعایت نماید که عدم رعایت آن ممکن است موجب رد دعوای تصرف خواهان شود که از جمله آن می توان به طرح دعوای تصرف عدوانی پس از طرح دعوای اثبات مالکیت اشاره کرد.
11 مرداد 1400

آثار خاص دعوای تصرف عدوانی چیست

دعوای رفع تصرف عدوانی دارای آثار و شرایطی است که از سایر دعاوی متمایز می گردد از جمله لازم الاجرا بودن حکم بدوی و نداشتن اثر تعلیقی از بابت تجدیدنظرخواهی بر حکم بدوی می باشد.
11 مرداد 1400

شیوه های شهادت در دادگاه

شهادت از جمله ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری است که برای قاضی موضوعیت دارد یعنی در صورت عدم تعارض میان اظهارات شهود، قاضی مکلف به پذیرش است مگر اینکه علم قاضی خلاف آن باشد.
11 مرداد 1400

ویژگی های لازمِ برای قبول شهادت

شهود برای بیان شهادت خویش بایست شرایطی داشته باشند تا شهادت ایشان مورد پذیرش محکمه قرار گیرد در واقع شهود بایست به شهادتی که می دهند بدواً علم داشته باشند و از روی ظن یا گمان شهادت ندهند.
11 مرداد 1400

تعیین کارشناس رسمی دادگستری

چگونگی تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نحوه ابلاغ، نحوه ارجاع، اعلام نظریه کارشناسی، مهلت انجام کارشناسی، مهلت اعتراض به نظر کارشناسی از جمله مواردی است که توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام می شود.
11 مرداد 1400

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

طلاق در برخی از کشورها، حق قانونی زن و مرد شناخته شده است و در برخی از کشورهای دیگر ممنوع اعلام شده است که این به مسائل تقنینی، اجتماعی و فرهنگی آن کشورها بستگی دارد اما اگر تبعه کشور الف که مقیم کشور ب است، تصمیم بر طرح دعوای طلاق در کشور ب را داشته باشد، آیا حکم طلاق که در محاکم کشور ب صادر شده است، در کشور الف لازم الاجراست یا خیر؟
31 تیر 1400