درباره ما

مرجع حقوقی ایران با هدف جمع آوری و انتشار اطلاعات علمی حقوقی صحیح، جامع و دقیق به عنوان عضوی از زیر مجموعه مرجع دانش ایران (سیویلیکا) فعالیت می کند. در تارنمای حاضر منابع دانش حقوق از جمله مطالب آموزشی حقوقی، کتابهای حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات در دسترس همگان قراردارد.

همچنین مرجع حقوقی ایران بانک جامع نمونه قراردادها و سایر اسناد حقوقی همانند نمونه وکالتنامه، گواهی و اقرارنامه، اظهارنامه، دادخواست، شکواییه، اساسنامه و صورتجلسه های رسمی است که به صورت مستمر گسترش یافته و به روزرسانی می شوند.

اطلاعات مجموعه کامل شاغلین در حوزه های مختلف حقوقی شامل وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مترجمان رسمی، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، پیشخوان دولت، پلیس + 10 و دفاتر الکترونیک خدمات قضایی به همراه نشانی تمامی مراجع قضایی سراسر کشور نیز در وبسایت مرجع حقوقی ایران در دسترس قراردارد.