دفاتر اسناد رسمی

کارشناسان رسمی

محسن کسایی زاده

رشته:رشته صنایع نفت

کانون:کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

وکلای دادگستری و قوه قضاییه

مهدی صفری

کانون:فارس

شهر:شیراز

علی فرحیار

کانون:اصفهان

شهر:دولت آباد

احسان عابدین

کانون:مرکز

شهر:تهران