فهرست معرفی و بررسی کتاب های حقوقی (32 کتاب)


بخش معرفی کتاب های رشته حقوق به نمایه سازی و معرفی نواع کتاب های مفید برای مطالعه در رشته حقوق اختصاص دارد. پرفروشترین و بهترین کتابهای حقوقی و کتب کاربردی حقوقی در کنار کتب مرجع حقوقی در این بخش معرفی می شوند. کتابهای حقوق مدنی، کتابهای حقوق ثبت، کتابهای حقوق اساسی، کتابهای حقوق خانواده، کتابهای حقوق اداری، کتابهای حقوق تجارت، کتابهای حقوق کار، کتابهای حقوق بین الملل عمومی، کتابهای حقوق جزای عمومی بخشی از مجموعه کتابهایی هستند که در صفحه معرفی کتابهای حقوقی آورده شده اند. تفاوت عمده صفحه معرفی کتابها با صفحه بانک کتابهای حقوقی این است که جدای از اطلاعات عمومی همانند نام و انتشارات و قیمت کتاب، در این صفحه معرفی کوتاه و خلاصه ای از خود کتاب به همراه معرفی نویسنده آن آورده شده است.

حقوق شرکت های تجاری

حقوق شرکت های تجاری

نویسنده:

دکتر محمدرضا پاسبان

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:476 صفحه
چاپ اول:چهاردهم ، 1397
قیمت:27000

کتاب حقوق شرکت های تجاری توسط دکتر محمدرضا پاسبان نوشته شده و نخستین چاپ از آن در زمستان سال 1385 توسط انتشارات سمت منتشر شد و آخرین چاپ از این کتاب (چاپ دوازدهم) بهمراه اصلاحات در سال 1395 عرضه شده است. آقای دکتر پاسبان در حال حاضر دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشند که در سال 1376 دکتری تخصصی خویش را در گرایش حقوق شرکت ها از دانشگاه شفیلد اخذ نمودند؛ تنها اثر مکتوب ایشان در قالب کتاب، کتاب حقوق شرکت های تجاری می باشد که با

حقوق اداری تطبیقی

حقوق اداری تطبیقی

نویسنده:

دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:196 صفحه
چاپ اول: نهم ، 1397
قیمت:11000

کتاب حقوق اداری تطبیقی به قلم آقای دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی توسط انتشارات سمت به زینت چاپ آمیخته شد که در سال 1397 نوبت نهم از این کتاب نیز منتشر شد.

کتاب حاضر موضوعات مرتبط با حقوق اداری را به صورت تطبیقی با نظام حقوق اداری چند کشور دیگر از قبیل فرانسه، انگلیس و آمریکا در قالب چهار باب مورد مداقه قرار داده است.

باب نخست: در باب نخست به مباحث مربوط به خدمات ا

داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

نویسنده:

دکتر عبدالحسین شیروی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:384 صفحه
چاپ اول:چاپ هفتم ، 1396
قیمت:18000

کتاب داوری تجاری بین المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیروی، نخستین چاپ از آن در سال 1391 توسط انتشارات سمت به زینت چاپ آراسته شد و در سال 1396 چاپ هفتم آن منتشر شد.

کتاب حاضر متشکل از ده فصل می باشد که فصل به فصل نویسنده به تشریح مطالب مرتبط با داوری تجاری می پردازد. در فصل نخست به عنوان پیش درآمدی بر آغاز فصول، مفهوم داوری در قالب معنای لغوی و اصطلاحی و مشخصات و ویژگی های اصلی داوری تشریح می گردد. سپس انواع داو

حقوق کار

حقوق کار

نویسنده:

دکتر سید عزت الله عراقی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:348 صفحه
چاپ اول:چاپ هجدهم ، 1396
قیمت:16000

کتاب حقوق کار به قلم استاد دکتر سید عزت الله عراقی از اساتید برجسته حقوق عمومی کشور، که توسط انتشارات سمت در سال 1392 نخستین چاپ از آن منتشر و در سال 1396 به چاپ پنجم نیز رسیده است. استاد پس از اخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران، از طرف دولت ایران در قالب بورس تحصیلی به کشور فرانسه عزیمت نموده و موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته حقوق شدند. سال ها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بودند که در نهایت در سن 77 سالگی دعوت حق را لبیک

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد اول)

نویسنده:

دکتر محمد عیسائی تفرشی

انتشارات:

دانشگاه تربیت مدرس

تعداد صفحات:522 صفحه
چاپ اول:دوم، 1395
قیمت:38000

کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری به قلم آقای دکتر محمد عیسایی تفرشی توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در سال 1386 به زینت چاپ آراسته شد که آخرین چاپ از آن در سال 1395 با اصلاحات روانه بازار چاپ و نشر کشور شده است. دکتر تفرشی دکتری تخصصی خویش را در گرایش حقوق خصوصی در سال 1375 از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود. از جمله آثار و تألیفات ایشان شامل تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران(مطالعه تطبیقی) نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سال 1386، و جلد نخس

حقوق بین الملل عمومی هوایی

حقوق بین الملل عمومی هوایی

نویسنده:

دکتر حمید کاظمی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:345 صفحه
چاپ اول:1395
قیمت:16000

کتاب "حقوق بین الملل عمومی هوایی" به قلم دکتر حمید کاظمی در سال 1395 نخستین چاپ از آن توسط انتشارات سمت به زینت چاپ در آمد. دکتر حمید کاظمی در سال 1391 موفق به اخذ دکتری تخصصی خود در گرایش حقوق هوافضا از دانشگاه لیدن هلند شد. ایشان در حال حاضر استادیار پژوهشگاه هوافضا می باشند و آثار علمی متعددی از جمله مسئولیت شرکت های هواپیمایی در حقوق تطبیقی انتشارات خرسندی، حقوق بین المللی خصوصی هوایی انتشارات سمت به جامعه علمی کشور عرضه شده است.

کلیات حقوق اساسی

کلیات حقوق اساسی

نویسنده:

دکتر محمدرضا ویژه

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:324 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:18000

کتاب "کلیات حقوق اساسی" به قلم دکترمحمدرضا ویژه توسط انتشارات سمت در سال 1397 با ذکر اصلاحاتی به چاپ پنجم رسید. آقای دکتر محمدرضا ویژه دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند، ایشان در سال 1387 دکتری خویش را درحوزه حقوق عمومی از دانشگاه بوردو اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان می توان، دوره پیشرفته حقوق عمومی نشر جنگل 1390، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن نشر شهر دانش 1393، چالش های اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نشر مجد 1394 و ... را

حقوق مدنی تطبیقی

حقوق مدنی تطبیقی

نویسنده:

به قلم گروهی از مولفان , عباس کریمی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:304 صفحه
چاپ اول:1393
قیمت:17000

 چاپ هفتم کتاب "حقوق مدنی تطبیقی" به قلم جمعی از اساتید حقوقی کشور و مقدمه دکتر عباس کریمی توسط انتشارات سمت در سال 1397 منتشر شد. پروفسور عباس کریمی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از جمله مفاخر حقوقی کشور در سال 1380 دکتری تخصصی حقوق خصوصی و اسلامی خود را از دانشگاه روبرت شومین دریافت کرد. از ایشان آثار متعدد و گران سنگی از جمله حقوق داوری داخلی نشر دادگستر 1391، آیین دادرسی مدنی نشر مجد 1393، نظریه عمومی عدالت در علم حقوق نشر د