مرد برای دادن طلاق و مهریه به دادگاه نمی آید

پرسش

اگر آقا برای دادگاه مهریه و طلاق حاضر نگردد، چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ مشاور

نسبت به رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه اگر زوج حاضر نگردد دیگر محکمه تجدید جلسه انجام نمی دهد و رأی غیابی صادر می گردد ولیکن زوج محق است تا نسبت به رأی صادره واخواهی نماید. در خصوص دعوای طلاق حداقل یک مرتبه تجدید جلسه صورت می گیرد و اگر با این حال رأی غیابی صادر شود، زوج قادر به واخواهی به رأی طلاق می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.