دفاتر ازدواج و طلاق استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 9عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 9عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:صالح کاظمی

آدرس:عجب شیر خیابان امام (ره) پاساژ ولیعصر(عج) طبقه دوم - کد پستی: 5541813457
دفتر ازدواج و طلاق شماره 8عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 8عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:جواد رحمانی

آدرس:عجب شیر خیابان امام جنب بانک صادرات پاساژ امین طبقه اول - کد پستی: 5541913314
دفتر ازدواج و طلاق شماره 11عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 11عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:ستار منصور

آدرس:عجب شیر خیابان چهارراه ساعت طبقه دوم پاساژ صدف - کد پستی: 5541713433

دفاتر اسناد رسمی استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 11عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 11عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:اسماعیل دلیری رازیان

آدرس:عجب شیر چهار راه ساعت پاساژ نور طبقه اول - کد پستی: 5541913446
دفتر اسناد رسمی شماره 84عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 84عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:علی پیرزاده رازیان

آدرس:عجب شیرخیابان امام خمینی پاساژ امین طبقه فوقانی - کد پستی: 5541913333
دفتر اسناد رسمی شماره 4عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 4عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:خداکرم حاتمی شلیلوند

آدرس:عجبشیرخ امام ط فوقانی پاساژ عبدی - کد پستی: 5541813519
دفتر اسناد رسمی شماره 5عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 5عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:منظر بیوتی

آدرس:عجب شیرخیابان کبودان روبروی آیلار کامپیوترطبقه فوقانی بیمه درمانی - کد پستی: 5541716685
دفتر اسناد رسمی شماره 3عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 3عجبشیر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:رضا وفائی زاده ملکی

آدرس:عجب شیر آخر خیابان کبودان-نبش میدان نماز-طبقه فوقانی عکاسی سحر - کد پستی: 5541716718

دفاتر پلیس+10 استان آذربایجان غربی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 412111عجبشیراستان آذربایجان شرقی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 412111عجبشیراستان آذربایجان شرقی

آدرس:آذربایجان شرقی - عجب شیر - بلوار 22 بهمن خیابان جانبازان جنب فرمانداری