دکتر عبدالله سمامی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در ارتباط با توجیه طرح محدودیت تردّد، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از منظر حقوقی بیان کرد: باید از جایگاه و مواضع مختلف به موضوع نگاه شود. فرهنگ و اخلاق انسانی ایجاب می‌کند که شهروندان از حقوق یکدیگر مراقبت کنند؛ یعنی مردم برای حفظ سلامتی خود و خانواده خود باید با اجتناب از سفرهای غیرضروری از یکدیگر محافظت کنند.

وی ادامه داد: اولین و ریشه‌ای‌ترین مبحث در جهت جلوگیری از پخش ویروس کرونا و بیماری، این است که مردم وظیفه دارند حقوق شهروندی خود و دیگران را رعایت کنند. رعایت حقوق شهروندی در قالب ذکراتی که وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا و دست اندرکاران مطرح می‌کنند، جزو نظامات محسوب می‌شود و شهروندان موظف به رعایت این نظامات هستند که از مسافرت های غیر ضروری به خصوص در زمان عید نوروز و در شرایط کرونایی کشور اجتناب کنند.

سمامی افزود: مسئولیت‌های کیفری و مدنی نیز در خصوص عدم رعایت موازین و عدم رعایت مقررات و  نظاماتی که به نوعی باعث تضرر جانی و مالی مردم تلقی شود، وجود دارد و مواد قانونی بسیاری در قانون مجازات و قوانین دیگر داریم که اگر تهدیدی علیه بهداشت عمومی صورت گیرد، جرم تلقی شده و خاطیان مجازات می‌شوند. ‌به طوری که در ماده 688 قانون تعزیرات مصوب سال 75 حتی قانون مجازات مصوب سال 92 در بحث تهدید علیه بهداشت عمومی مقرراتی وجود دارد.

وی در پایان اضافه کرد: دست اندرکاران باید بدانند که این بیماری در کشور وجود دارد و برای جلوگیری از پخش این بیماری و مواظبت از مردم باید از سفرهای غیرضروری شهروندان جلوگیری کنند و تا آنجایی که میتوانند حساس باشند؛ بخصوص دست اندرکاران مراقبتی و افرادی که در شهرها و استانها وظیفه دارند از جان و مال مردم مراقبت و محافظت کنند؛ باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند و از مسافرتهای غیرضروری آنها جلوگیری کنند./ ایسنا