دفتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت شهر زنجان شماره 72-22-1061

مسئول: فاطمه حیدری
استان: زنجان
شهر: زنجان
تلفن: 2433782968
آدرس: بلوار 22 بهمن کوی منظریه قطعه 25B

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.