دکتر جعفر کوشا اظهار داشت: چند نفر از وکلای ما بازداشت شده‌اند و من از آقای محسنی اژه‌ای، رییس محترم قوه‌قضاییه خواهشمندم که در ارتباط با این وکلا ترکیب استخلاص‌شان را فراهم کنند.

دکتر جعفر کوشا رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا در نشست خبری در این رابطه بیان کرد: در خصوص دوستانی که به این موضوع پرداختند یعنی نارسایی در توزیع واکسیناسیون مردم، این‌ها اقدام ملی برای دفاع از حقوق مردم کردند اما قبل از طرح دعوی ما را در جریان قرار ندادند بلکه ما زمانی در جریان قرار گرفتیم که این دوستان در بازداشت بودند.
وی ادامه داد: متاسفانه موضوع بُعد سیاسی گرفته است و امیدوارم زودتر شرایط مناسبی پیدا کنند، البته سعی کردیم به صورت محرمانه و نامحسوس از اینها دفاعیاتی را انجام دهیم.
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا افزود: ما وظیفه داریم از حقوق وکلایی که حقوق مردم را پیگیری می‌کنند، دفاع کنیم./ ایسنا