سوال در مورد پارکینگ

پرسش

سلام برای ما با یکی از ساکنین سر پارکینگ که دست ما بوده است مشکل بوجود آمده است پارکینگ را ادعا کرده متعلق به ایشان است و هنوز این ساختمان هیچکدام تفکیک نگرفته ایم ولی این شخص که ملک خود ما هم بوده و دادگاه داشتیم رفته سند غیر مالی گرفته و پارکینگ را ادعا کرده مال من است و الانم رفته دادسرا تصرف ادوانی شکایت کرده است اینجا هیچکدام پارکینگها مشخص نیست هر کدام از ساکنین توافقی جای مشخص میذاشتن به اصطلاح توافقی خواهش میکنم ما را راهنمای کنین ممنون

پاسخ مشاور

در صورتیکه درباره استفاده از پارکینگ ها توافق نداشته باشید و صورتجلسه تفکیکی بر مبنای پایان کار شهرداری که پیش نیاز تنظیم سند رسمی مشاعی یا تفکیکی است تا کنون  تنظیم نشده باشد. شکایت کیفری ایشان نتیجه ای نخواهد داشت.
 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان