گواهی عدم حضور در دفترخانه

پرسش

سالم گواهی عدم حضور چه مندرجاتی دارد؟

پاسخ مشاور

تاریخ تنظیم و ذکر عدم حضور طرف قرارداد و گاهاً دلیل عدم حضور.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.