تعهدنامه اولیا و مربیان

پرسش

می خواهم قراردادی بین اولیا و فرزندان بنویسم. که داستان از این قرار است: اولیا یا فرزندان هر وقت حرفی می زنند بعد از یک یا دو ماه زیر حرفشان می زنند می خواهم توی این قرار داد از این کار جلوگیری کنم. باید چه نوع قرار دادی را نوشت؟

پاسخ مشاور

در متن پرسش مشخص نیست سمت و اختیارات شما چیست. آیا مدرسه یا موسسه ای آموزشی را مدیریت می کنید؟ در هر صورت اگر برابر مقررات اداره مدارس و ضوابط لازم الاجرای وزارت آموزش و پرورش می توانید تعهدی برای دانش آموزان و والدین ایجاد کنید، یا تعهدات پذیرفته شده آن ها را ثبت و به تاییدشان برسانید، پیشنهاد می کنم یا تعهدنامه ای با امضا و اثر انگشت دانش آموز و والدینشان تنظیم کنید و همه حقوق خود و تکالیف آن ها را بنویسید و یا این که قراردادی موقت برای مشارکت آن ها در امور و موضوعاتی که مورد نظرتان است بنویسید. عنوان آن مهم نیست. باید همه چیز مشخص، به همراه نام و نشانی طرفین باشد و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم انجام تعهد پیش بینی شود که به امضای طرفین برسد. اگر شیوه ای، فردی یا مرجعی برای حل اختلاف هم تعیین شود بهتر است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.