طلاق از طرف زن به دلیل اعتیاد شوهر به متادون

پرسش

اگر مرد مبتلا به مصرف اعتیاد آور قرص متادون باشد و موجبی بر مورد مضیقه قرار گرفتن زن شود و عسر و حرجش محرز باشد، در صورتی که زن متقاضی طلاق و مهریه باشد از کجا باید شروع کند؟

پاسخ مشاور

نسبت به طلاق مستند به بند 2 ماده 1130 قانون مدنی «اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر ... که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد ...». در این صورت زوجه با اثبات عسر و حرج خویش از بابت مصرف مواد مخدر از سوی زوج می تواند از طریق تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال دادخواست به محکمه خانواده در جهت اثبات مدعای خویش گام بردارد. و نسبت به مطالبه مهریه در صورتی که اموالی از زوج را قادر به معرفی باشد می تواند به منظور تسریع عملیات مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت محل اقدام و در غیر اینصورت با تنظیم دادخواست مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ادعای خویش طرح دعوا نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.