مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری: فروردین و اردیبهشت 92

نویسنده: مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور

شابک: .

انتشارات: پژوهشگاه قوه قضاییه

قطع: شومیز,رحلی

سال: 1394

قیمت: 11200 تومان

ّ