فهرست دفاتر پیشخوان دولت شهر نی ریز (6707 مورد)


دفتر پیشخوان دولت  شهرنی ریز شماره 72-25-1268 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت شهرنی ریز شماره 72-25-1268 در استان فارس

مسئول: علی اصغر زارع

آدرس:بلوار استقلال - جنب حسینیه موسی بن جعفر (ع)
دفتر پیشخوان دولت  مشکان شهرنی ریز شماره 72-25-1070 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت مشکان شهرنی ریز شماره 72-25-1070 در استان فارس

مسئول: مسعود شمسی

آدرس:بلوار امیرکبیر - بالاتر از شرکت تعاونی
دفتر پیشخوان دولت  قطرویه شهرنی ریز شماره 72-25-1475 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت قطرویه شهرنی ریز شماره 72-25-1475 در استان فارس

مسئول: مجتبی عباسی

آدرس:خیابان 14 متری- نرسیده به میدان شهداء
دفتر پیشخوان دولت  شهرنی ریز شماره 72-25-1373 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت شهرنی ریز شماره 72-25-1373 در استان فارس

مسئول: سعید نوربخش

آدرس:خیابان امام حسین(ع)- مقابل غذای بیرون بر ایرونی
دفتر پیشخوان دولت  شهرنی ریز شماره 72-25-1172 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت شهرنی ریز شماره 72-25-1172 در استان فارس

مسئول: مهدی خازن

آدرس:خیابان امام خمینی(ره) - نرسیده به گلزار شهدا
دفتر پیشخوان دولت  شهرنی ریز شماره 72-25-1258 در استان فارس

دفتر پیشخوان دولت شهرنی ریز شماره 72-25-1258 در استان فارس

مسئول: سعید متقیان

آدرس:خیابان امام مهدی(عج)- ابتدای بلوار شهید زردشت