تفاهم نامه ارائه خدمات وکیل معاضدتی به مددجویان سازمان بهزیستی بین این سازمان و کانون وکلای دادگستری امضا شد، عیسی امینی و وحید قبادی دانا در مراسم امضای تفاهم نامه توضیحاتی ارائه دادند. 
 
 
تفاهم نامه.jpeg (29 KB)
 
 
عیسی امینی رئیس کانون وکلا دادگستری مرکز، چهارشنبه اول آبان ماه، در مراسم امضای تفاهم نامه ارائه خدمات وکیل معاضدتی به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، همراه با وحید قبادی دانا رئیس این سازمان، بیان کرد: کانون وکلا وظیفه حقوق بشری خود یعنی دفاع از مردم، به خصوص دفاع مجانی از افراد ناتوان را با عشق انجام می دهد. ما منتظر نمی مانیم که افراد به دنبال وکیل معاضدتی بیایند بلکه ما به سازمانهایی که به افراد نیازمند خدمات رسانی می کنند، پیشنهاد ارائه خدمات وکیل معاضدتی را می دهیم و به این جایگاه ارزشمندمان افتخار می کنیم. از جمله نهاد های یاور ما در این راه، سازمان بهزیستی است که به دنبال بهتر زیستن همگان است و مفتخریم بگوییم کانون وکلا هم از سال1394 با انعقاد تفاهم نامه به یاری این سازمان آمده است.
 
در این مراسم وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشورنیز گفت: بیش از 6 میلیون نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که حدود یک میلیون و نیم از این افراد دارای معلولیت هستند. حدود 47 هزار نفر اعم از معلولان و سالمندان به دلیل اینکه امکان حضور در خانواده را ندارند در این مراکز نگهداری می شوند.
 
این نشست با حضور و به همت حسین محمد نبی رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز ترتیب داده شده بود که ایشان نیز به ارائه خدمات ارائه شده توسط اداره معاضدت کانون وکلا پرداخت و گفت:براساس قانون مصوب سال 1315 کانون وکلای دادگستری باید به افراد بی بضاعت خدمات وکیل معاضدتی ارائه دهند و هر وکیل در سال سه پرونده معاضدتی را به صورت رایگان بررسی می‌کند(منبع خبر: سایت کانون وکلای دادگستری مرکز)