نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف 4 صفر از پول ملی کشور و تغییر واحد پول ملی به تومان موافقت کردند.

 

Majles Ordibihesht.jpg (128 KB)

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کردند. براین اساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوبه 18 /4/ 1351 و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده یک_ واحد پول ایران تومان است وهر تومان برابر 10 هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است.

تبصره 1- برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره 2 - دوره گردش موازی و اعتبار هم زمان تومان و قران که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر سه سال با رعایت تبصره چهار این ماده می‌باشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال بر طبق مفاد بنده ب ماده 3 و بند ج ماده 4 این قانون حسب مورد تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره 3 - پس از پایان دوره گذار تعهداتی که بیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.

تبصره 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرای لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.

تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در جریان بررسی این لایحه، تعدادی از نمایندگان پیشنهاد دادند که دوره گذار تبدیل شدن واحد پولی به تومان از سه سال به یک سال کاهش پیدا کند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

در واکنش به این پیشنهادات عبدالرضا همتی رییس کل بانک مرکزی گفت: به عنوان مسوول بانک مرکزی قول می‌دهم که تلاش کنیم این کار در اسرع وقت انجام شود./ ایسنا