چگونه سند رسمی آپارتمان ابطال می شود؟

پرسش

باسلام واحترام:باتوجه به احکام قطعیت یافته مبنی بر فسخ معامله واسترداد آپارتمان...استرداد آپارتمان ازسوی واحد اجرای احکام مدنی انجام کرفته ولی در باب فسخ سندرسمی آپارتمان هیچ اقدامی انجام نشده ومیگویند چون درحکم اسمی از فسخ سند نیامده؟؟لطفا راهنمایی بفرمایید؟1-اگر بخواهم دادخوست فسخ سندرسمی رابدهم باید خواندگان دردادخوست مطروحه چه کسانی باشند؟متشکرم

پاسخ مشاور

یکم این که اگر فسخ مربوط به قرارداد فروش و واگذاری آپارتمان بوده است و اینک با رای دادگاه کسی که محکوم شده باید آپارتمان را به برنده پرونده بازگرداند، پس به طور طبیعی و به تبع آن سند رسمی از میان می رود و گرنه آن حکم استرداد بیهوده است؛ دوم اگر به هر علت قانونی و یا استنباط قضات دادگستری نیار به ابطال سند رسمی باشد، باید طرف دعوای سابق و کسی که سند به نام وی به عنوان مالک بوده یا آپارتمان توسط او به برنده دعوی واگذار شده است مطرح شود. اگر حتی اداره ثبت و اشخاص دیگر را هم در دعوا طرف خود قراردهید بی ضرر است و النهایه اگر کسی یا کسانی دعوی و دادخواست منتسب به آن ها نباشد آن بخش از دعوی رد می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.