شرط نداشتن ازدواج دیگر در صیغه یا ازدواج موقت

پرسش

آیا در صیغه یا ازدواج موقت زن می تواند برای مرد شرط بگزارد که حق ندارد همسر موقت یا دایم دیگری بگیرد؟

پاسخ مشاور

مطابق با ماده 1119 ق.م طرفین عقد نکاح قادر خواهند بود هر گونه شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد را در عقدنامه قید نمایند و در این مورد زوجه می تواند در نکاح موقت شرط نماید که زوج دیگر قادر نخواهد باشد ازدواج موقت دیگری نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.