پرداخت مهریه مشروط به توان مالی شوهر

پرسش

آیا ثبت مهریه به گونه ای که فقط در صورت توان مالی شوهر قابل پرداخت باشد ممکن است؟

پاسخ مشاور

در جهت مطالبه مهریه تقاضا بر قید عندالمطالبه بودن در سند ازدواج می باشد که در صورت درخواست زوجه، بتوان آن را از اموال زوج مطالبه نمود ولیکن اگر شرط عندالاستطاعه قید گردد در صورت استطاعت مالی زوج می توان مهریه را مطالبه نمود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.