تعیین مهلت برای بخشیدن مهریه

پرسش

آیا می توان در إقرارنامه ثبتی برای بخشیدن مهریه مهلت و زمان مقرر کرد؟

پاسخ مشاور

بله در صورتی که زوجه نسبت به ابراء مهریه بر ذمه زوج اقدام کند و نگرانی از بابت نقض تعهدات پذیرفته شده زوج را داشته باشد، می تواند ابراء ذمه مهریه را مشروط به مدت زمانی کند که در صورت سپری شدن آن عملاً ابراء دین تحقق یافته است به نوعی تعهدی مؤجل ایجاد کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.