آیا زن میتواند درخواست افزایش مبلغ اقساط مهریه بدهد

پرسش

آیا همانطور که زوج می تواند دادخواست تعدیل اقساط مهریه اقامه کند، زوجه نیز مشروط بر کاهش بهای سکه می تواند دادخواست تعدیل اقساط مهریه اقامه کند؟

پاسخ مشاور

همانطور که زوج می تواند از بابت پرداخت اقساط مهریه دادخواست تعدیل نماید، زوجه با عنایت به کاهش بهای سکه نیز می تواند دادخواست تعدیل اقامه نماید و با عنایت به کاهش آن و توانایی زوج در پرداخت که نیازمند اثبات می باشد، دادگاه تعدیل اقساط مهریه را صادر می کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.