انصراف از گرفتن مهریه

پرسش

به چه نحو زن پس از اخذ رأی دادگاه مبنی بر مطالبه مهریه می تواند از آن صرفنظر نماید؟

پاسخ مشاور

مادامی که محکمه رأی به پرداخت مهریه زوجه را صادر نماید، زوجه مستحق مطالبه آن به موجب رأی صادره می باشد یا اینکه توافق دیگری نسبت به آن و حتی انصراف از مطالبه آن کند که توافقات مؤخر حتی برخلاف رأی صادره دارای اعتبار است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.