مرد قبل از مطالبه مهریه اموال خود را انتقال داده است

پرسش

در صورتی که زوج با علم و اطلاع نسبت به دین خویش از بابت مطالبه مهریه زوجه، اموال خویش را انتقال دهد، پرداخت مهریه به چه نحو خواهد بود؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94، هرگونه انتقال یا فروش اموال از سوی مدیون مصداقی از فرار از دین محسوب و در صورت وجود آن اموال مسترد و در صورت فقدان آن ها مثل یا قیمت پرداخت می گردد و از آن مبالغ مهریه زوجه مطالبه می گردد. البته مستند به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 774 مصوب 20/01/98 ملاک فرار از دین، محکومیت قطعی مدیون می باشد و در واقع موجبی بر نسخ ماده 21 قانون فوق شده است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.