تمکین نکردن زن تا دریافت مهریه

پرسش

زوجه می تواند تمکین به زوج را مشروط به پرداخت مهریه نماید؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 1085 قانون مدنی که متصور می دارد «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» که به اصطلاح این مورد را حق حبس زوجه نسبت به مهریه می نامند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.