فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر ری (7621 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 14ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 14ری در استان تهران

سردفتر:ساناز محمدی

آدرس:خانی آباد نو ، سه راه شریعتی ، تقاطع خیابان لطیفی و صمدی ، پلاک 137 طبقه دوم
دفتر اسناد رسمی شماره 27ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 27ری در استان تهران

سردفتر:عارف علیزاده

آدرس:تهران ـ عبدل آباد ـ خیابان شکوفه ـ نبش خ بخشایش ـ پلاک 58 ـ طبقه فوقانی - کد پستی: 1893637813
دفتر اسناد رسمی شماره 51ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 51ری در استان تهران

سردفتر:حبیب معینی پناه

آدرس:خ شهید رجایی پایین تر از نازی آباد میدان بهشت ابتدای بلوارابریشم نرسیده به خیابان 18 متری تختی پ 250 - کد پستی: 1839687855
دفتر اسناد رسمی شماره 32ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 32ری در استان تهران

سردفتر:حافظ ملائی سهزابی

آدرس:خانی ابادنو-میثاق شمالی-روبروی شهرداری منطقه19-پلاک311 ط اول - کد پستی: 1893763139
دفتر اسناد رسمی شماره 33ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 33ری در استان تهران

سردفتر:ناهید فرضی

آدرس:شهر ری- م فرمانداری- خ کمیل- مجتمع ایران سیلندر- بهار 6- پ50 - کد پستی: 1843746645
دفتر اسناد رسمی شماره 24ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 24ری در استان تهران

سردفتر:علیرضا قربانپوردیز

آدرس:شهرری خ فدائیان اسلام بعدازپل سیمان روبروی کانون سمیه پ428ط1 - کد پستی: 1846836468
دفتر اسناد رسمی شماره 2ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 2ری در استان تهران

سردفتر:حسین اسلامی

آدرس:شهرری خ فدائیان اسلام سه راه پل سیمان خ شهید سرگرد محمدی پلاک 400 - کد پستی: 1861634688
دفتر اسناد رسمی شماره 13ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 13ری در استان تهران

سردفتر:سید مرتضی مقدسی

آدرس:شهرری خیابان 24 متری ابتدای کوچه طرق رودی پلاک 2 طبقه 3 - کد پستی: 1871613374
دفتر اسناد رسمی شماره 35ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 35ری در استان تهران

سردفتر:مجید اسدی

آدرس:شهرری ضلع شمالی میدان معلم پ 51 - کد پستی: 1865639644
دفتر اسناد رسمی شماره 49ری در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 49ری در استان تهران

سردفتر:مجید مرادیان

آدرس:عبدل آباد بلوار شکوفه روبروی پارک شریعتی پلاک 403 - کد پستی: 1894896635