پرداخت هزینه دادرسی مهریه

پرسش

زوجین به مدت ۱۰سال زندگی مشترک داشته اند ولیکن به دلیل عیاشی و رفتار ناپسند زوج دیگر تاب و تحمل ادامه زندگی برای زوجه فراهم نیست. مهریه زوجه ۵۰۰ سکه بهار آزادی می باشد و گفتن که باید هزینه اجرائیه پرداخت کند به نظرتون راهی است تا هزینه اجرا ندهند؟

پاسخ مشاور

در صورت مطالبه مهریه و معرفی اموال از سوی اجرای ثبت محل زوجه ملزم به پرداخت هزینه اجرا می باشد ولیکن اگر از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه مهریه خویش اقدام نماید می تواند ضمن دادخواست مطالبه مهریه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز قید نماید تا پیش از بررسی ماهیت دعوای اصلی به دعوای اعسار رسیدگی و پس از احراز اعسار زوجه در پرداخت هزینه دادرسی از پرداخت آن هزینه معاف می شوند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.