اعتراض به اقساط مهریه

پرسش

رأی اولیه دادگاه از بابت مطالبه مهریه و تعیین اقساط آن 14 ماه یک سکه و پیش قسط یک و نیم سکه مقرر شده و خانمم نسبت به رأی تجدیدنظر داده و رأی تجدیدنظر 8 ماه یک سکه با 2 سکه پیش قسط تعیین شد؛ آیا بنده می توانم نسبت به رأی صادره اعتراض بزنم؟ در صورت عدم پرداخت جلبم صادر میشه؟

پاسخ مشاور

در این صورت حق زوج نسبت به درخواست تعدیل اقساط و پیش قسط مهریه محفوظ است و زوج با ارائه دادخواست تعدیل مهریه و اعطای مهلت عادله نسبت به پیش قسط از طریق شعبه بدوی صادرکننده رأی نسبت به درخواست خویش اقدام کند. در صورت صدور اجرائیه این امر به اطلاع زوج خواهد رسید و مهلتی به منظور پرداخت پیش قسط می دهند و در این برهه زمانی زوج می تواند نسبت به اثبات اعتراض خویش اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.