دادنامه چیست؟

پرسش

قربان توضیح دهید دادنامه چیست؟

پاسخ مشاور

دادنامه یا رأی نهایی به آرایی که از سوی مراجع قضایی در مرجع بدوی صادر می شود را گویند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.