مجازات بازدارنده چیست؟

پرسش

قربان سلام، منظور از مجازات های بازدارنده چیست؟

پاسخ مشاور

به مجموعه مجازات هایی که در جهت بازدارندگی مجرمین وضع گردیده تا موجبی بر کاهش جرم و جنایت باشد از قبیل اقدامات تأمینی را گویند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.