دادخواست چیست؟

پرسش

قربان اگر امکان داره بگید دادخواست چیست؟

پاسخ مشاور

در دعاوی حقوق اشخاص اگر ادعا یا اعتراضی نسبت به حقوق دیگران داشته باشند، بایست در چارچوب تنظیم دادخواست خواسته خود را تقدیم مرجع قضایی صالح کنند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.