دفاتر اسناد رسمی استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 1سردشت در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 1سردشت در استان آذربایجان غربی

سردفتر:حسن تواضع

آدرس:چهار راه هلال احمر ، روبروی بانک قرض الحسنه مهر - کد پستی: 5961957146
دفتر اسناد رسمی شماره 2سردشت در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 2سردشت در استان آذربایجان غربی

سردفتر:خالد رسولی

آدرس:سردشت خ امام بالاتراز میدان سرچشمه - کد پستی: 5961658913
دفتر اسناد رسمی شماره 8سردشت در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 8سردشت در استان آذربایجان غربی

سردفتر:رحمن برجوند

آدرس:سردشت خ شهیدصالحی بالاترازبانک رفاه کارگران - کد پستی: 5961653455
دفتر اسناد رسمی شماره 109سردشت در استان خوزستان

دفتر اسناد رسمی شماره 109سردشت در استان خوزستان

سردفتر:عصمت زکی زاده

آدرس:بهبهان - زیدون - کد پستی: 6368136353

دفاتر پلیس+10 استان مازندران

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 442628سردشتاستان آذربایجان غربی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 442628سردشتاستان آذربایجان غربی

آدرس:آذربایجان غربی - سردشت - خ استاد هیمن پایین تر از درمانگاه ذکریا
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4414443سردشتاستان آذربایجان غربی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4414443سردشتاستان آذربایجان غربی

آدرس:آذربایجان غربی - سردشت - سردشت خیابان پیامبر اعظم ابتدای جاده شیوه ابراهیم

کلانتری های استان مازندران

پاسگاه بریسو سردشت استان آذربایجان غربی

پاسگاه بریسو سردشت استان آذربایجان غربی

آدرس:10 کیلومتری جنوب سردشت - سه راهی مراغان جنب بازارچه گلزار
پاسگاه همران سردشت استان آذربایجان غربی

پاسگاه همران سردشت استان آذربایجان غربی

آدرس:محور سردشت مهاباد کیلومتر 20 از شهر ربط
پاسگاه دارساوین سردشت استان آذربایجان غربی

پاسگاه دارساوین سردشت استان آذربایجان غربی

آدرس:محور سردشت بانه کیلومتر 25 مقابل روستای دارساوین
پاسگاه نلاس سردشت استان آذربایجان غربی

پاسگاه نلاس سردشت استان آذربایجان غربی

آدرس:محور سردشت پیرانشهر کیلومتر 12 روستای نلاس
ایست بازرسی شهید گرزی سردشت استان آذربایجان غربی

ایست بازرسی شهید گرزی سردشت استان آذربایجان غربی

آدرس:جاده سردشت به مهاباد کیلومتر 45 - گرئنه زمزیران