تبدیل تأمین چیست؟

پرسش

بفرمایید تبدیل تأمین چیست؟

پاسخ مشاور

طرف دعوایی می تواند در صورت توقیف اموالش از بابت تأمین خواسته، به عوض مال توقیف شده وجه نقد یا هر مال قابل قیاس با مال توقیف شده تودیع نماید که به این تبدیل تأمین می گویند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.