کی باید تقسیم نامه اموال بگیریم؟

پرسش

سلام ما میخایم تقسیم نامه اموال پدرمو تنظیم کنیم نمیدونیم باید قبل از احصار ورثه باشه یا بعد از و یا اینکه مالیات بر ارث را کی باید پرداخت کنیم، بعد از تقسیم اموال؟

پاسخ مشاور

شما بایست ابتدا نسبت به گرفتن گواهی حصر وراثت اقدام نموده تا فرصت وراث مشخص شود و سپس با تنظیم تقسیم نامه ماترک متوفی در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال دارایی ایشان به وراث اقدام شود البته پیش از انتقال اموال باید مالیات بر ارث پرداخت گردد.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان