اموال متوفی در خارج کشور قابل تقسیم میان وراث است؟

پرسش

 اموالی که متوفی خارج از کشور دارد هم می توان میان وراث تقسیم کرد، چیکار باید کرد؟

پاسخ مشاور

ورثه ایشان با اسناد هویتی خویش و گواهی حصر وراثت که به تصدیق وزارت امور خارجه رسیده باشد و نیز سفارت کشور مربوطه تأیید کرده باشد، می تواند نسبت به فروش اموال یا مطالبه آن ها اقدام کنند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.