خشک کردن شیر مادری با تهدید یا ترس جرمه؟

پرسش

سلام. مادرشوهر بخاطر پسر دیگرش میخاست منو با زن پسرش آشتی بده ک زنش با من رفتار زشتی داشت ک باعث خشک شدن شیرم شد و پسرم از شیر مادر محروم شد آیا در قانون مجازاتی هست یا دیه؟

پاسخ مشاور

درود بر شما، چه رفتار زشتی؟؟!!!

اگر شما را تهدید به جان یا مال یا عرض و آبرو کرده و این فعل به حدی بوده که موجب محروم ماندن طفل از شیر مادر شده، می تواند مصداقی از بزه تهدید باشد و حق شکایت کیفری مادر محفوظ است.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان