شکایت ترک انفاق رو از کجا پس بگیرم؟

پرسش

سلام . چه طور میتونم اظهار نامه و شکواییه ترک انفاق رو پس بگیرم ؟؟

پاسخ مشاور

اظهارنامه حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی کند تا شما بتوانید از بابت استرداد یا گذشت آن اقدام کنید اما از بابت ترک انفاق می توانید به مرجع رسیدگی کننده مراجعه و شکوائیه خود را مسترد کنید. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان