دو نفر مدعی مالکیت در ملکی باشند، کی باید تصرف خود را ثابت کند؟

پرسش

در دعوی تصرف عدوانی ملک بدون سند، خواهان و خوانده باید همزمان بطور موازی سابقه تصرف قبلی خود را اثبات کنند؟یا صرفا اول خواهان که محکمه رجوع نموده باید ثابت کنه؟ 

پاسخ مشاور

در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت مطرح نیست بلکه خواهان دعوای تصرف عدوانی صرف اثبات تصرف خویش بر ملک، کفایت می کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.