حکم تخلیه و مشکل رهن

پرسش

سلام خانه ای را اجاره دادم به زور حکم تخلیه گرفتم و پول رهن که 3 میلیون است را به دلیل اجاره های معوق و اجرت المثل و قبوض و هزینه ها و... به حساب دادگستری ریختم البته چون پول رهن کم بود و مطالبه من بیشتر بود دادگاه 2 میلیون هم توقیف اموال بلا معارض بغیر از رهن داده میخواهم ببینم با توجه به اینکه مستاجر منزل را خالی کرده و من به اموال و آدرس و هیچ چیز او دسترسی ندارم و فقط این سه میلیون رهن در حساب دادگاه است که کفاف مطالبه بنده را نمی دهد باید چه کنم و چه اتفاقی می افتد لطفا کامل راهنمایی کنید

پاسخ مشاور

اجرای حکام استعلامی از دارایی محکوم علیه اخذ می کند و در صورت وجود اموال نسبت به توقیف آنها اقدام در غیر اینصورت در مهلت یک ماهه برای تقاضای اعسار اگر دادخواست اعسار اقامه نکند، می توانید تقاضای صدور دستور جلب نامبرده را داشته باشید. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان