مهر و موم خانه مسکونی ورثه ای

پرسش

پدر ما فوت کرده است و او 7 فرزند و یک همسر داشته، درحال حاضر خانه پدری 4 طبقه واحد جداگانه است که یک واحد آن در اختیار مستاجر است و 2 واحد دیگر در اختیار دونفر از برادرانم می باشد که اجاره انرا پرداخت نمی کنند. آیا من میتوانم فقط برای 2 واحد متصرفی برادرانم درخواست مهر و موم کنم؟ هزینه این دادخواست چقدر میشود؟

پاسخ مشاور

بله شما می توانید نسبت به مهروموم آن بخش از ترکه درخواست خود را به شورای حل اختلاف ارائه کنید و درخواست مزبور غیرمالی می باشد. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.