دعوای خلع ید با مبایعه نامه و کپی وکالتنامه

پرسش

آیا برای اثبات مالکیت با اسناد مانند وکالتنامه و رسید پرداخت ثمن معامله و کروکی و نقشه و مبایعه نامه اولیه فروشنده از مالک اولیه و کپی وکالت نامه ای که به من تفویض شده در دادگاه حقوقی میتوانم اثبات مالکیت و خلع ید بگیرم؟

پاسخ مشاور

شما می توانید دعوای اثبات مالکیت اقامه نمایید اما خلع ید نیاز به اثبات مالکیت دارد. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.