اگر رأی بر فروش ملک موروثی داده شده باشد، سایر ورثه میتونن مخالف فروش باشند؟

پرسش

اگر یکی از ورثه حکم فروش مال موروثی را گرفته باشه، آیا سایرین میتونن مخالف فروش بشن یا نه؟

پاسخ مشاور

با توجه به رأی بر فروش مالی مشاعی، اجرائیه مبنی بر برگزاری عملیات مزایده ابلاغ می گردد و با کارشناسی اموال متوفی نسبت به فروش آن اقدام می شود و مخالفت سایر وراث هیچ تأثیری در انجام عملیات مزایده نخواهد داشت.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.