تعین دیه کبودی و شکستگی

پرسش

سیاه شدگی داخل ران چپ خارج زانوی چپ_کبودی قدام ران چپ، بند انتهایی انگشت چهارم دست راست_شکستگی استخوان بینی در اثر اصابت جسم سخت؟

پاسخ مشاور

کارشناس پزشکی قانونی میزان آسیب وارده را تعیین و سپس بر مبنای آن مقدار دیه تعیین می شود اما در مجموع میزان دیه کبودی، یک هزارم دیه کامل و شکستگی اگر بدون عیب درمان شود، چهارم پنجم از یک پنجم دیه آن عضو است. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.