دست بردن در اسناد دولتی

پرسش

باسلام همسر من کارمند حراست شرکت نفت هست. در دفتر ثبت شیفت های روزانه نام خود را از ستون مرخصی پاک و به ستون اضافه کار منتقل کرده بعد آن را پاک کرده اما مسئول شیفت متوجه شده و رییس به هیات تخلفات اداری ایشان را معرفی کرده. خواستم ببینم چه رایی ممکن است بدهد هیات تخلفات کارکنان؟

پاسخ مشاور

مطابق با آیین نامه انضباطی آن سازمان رسیدگی می شود که دیگران دسترسی به آن آیین نامه ندارند. در نتیجه نمی توان پاسخ صحیحی به پرسش شما داد. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.