ترک انفاق و الزام به تمکین

پرسش

راهکارهای دفاع در شکواییه ترک انفاق و الزام به تمکین

پاسخ مشاور

ترک انفاق اگر بُعد کیفری آن مطمح پرسش شما است، بایست خلاف ادعای شاکی را اثبات کنید مبنی بر اینکه نفقه غیرمالی پرداخت شده و یا اینکه زوج به دلیل بیکاری توان پرداخت نفقه را نداشته است. 

نسبت به دعوای الزام به تمکین زوجه، این زوج است که بایست ترک منزل را اثبات کند و زوجه به انکار و نبود مدرکی دال بر ترک منزل، دعوای زوج به محکوم به بی حقی کند. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.